تیرآهن پروفیل پرکاربردی است که وظیفه اصلی آن تحمل تنش های حاصل از نیروی برش و انگر خمشی است . این محصول فولادیکه کاربرد زیادی در پروژه های ساختمانی و صنعتی و عمرانی دارد بر اساس نسبت بال و جان در گروه های مختلفی قرار میگیرد.

تیرآهن زنبوری(CPE)

هاش سبک(HEA)

تیرآهن معمولی(IPE)

هاش سنگین(HEB)