گروه بازرگانی تدبیر فرآیند غرب رستاک با شناسه ملی 14009726380 در حوزه ساخت صنعتی و ساختمانی و همچنین اداره مجموعههای فروشگاهی، شروع به فعالیت کرد. این مجموعه با سابقه فعالیت بیش از دو دهه، به منظور برآوردهسازی نیازهای مشتریان و جلوگیری از خروج ارز و اشتغالزایی تأسیس گردید و در این سالها با ارائه خدمات فنی و مهندسی، مشاوره و امکان سنجی، تامین آهنآالت و کلیه اقالم پایپینگ و ابزار دقیق، تعمیرات و تجهیزات نفت و گاز، پتروشیمی و نیروگاهی، به فعالیت خود در این حوزه ادامه میدهد. کارشناسان گروه بازرگانی تدبیر فرآیند غرب رستاک با تجربه سالها فعالیت در شرکتهای ساخت، تعمیر و تامین، دارای تخصص مرتبط مورد نیاز با این صنعت میباشند. لذا با تکیه بر توانمندیهای موجود، گروه صنعتی تدبیر فرآیند غرب رستاک توانایی خدمترسانی به نهادهای وابسته به وزارت نفت و نیرو، شرکتهای بازرگانی، بازرسی، پیمانکاری و تامینکنندگان تجهیزات مورد مصرف در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را دارا میباشد

توانمندی ها

• ساخت پروژههای صنعتی
• ساخت سوله
• ساخت ساختمان مسکونی و اداری
• ساخت قطعات یدکی خط تولید کارخانهها
• ساخت قطعات خط تولید کارخانه – رولیک
• ساخت انواع کانکس یک اتاق – سه اتاق – کنفرانسی
• تامین تخصصی اقالم پایپینگ از قبیل انواع ولو، پایپ و ابزار دقیق در کالس ها و استانداردهای مختلف
• تعمیرات تخصصی انواع شیرهای صنعتی شامل: خدمات بازسازی بر روی انواع شیرهای صنعتی اعم از شیر توپی شیر
سماوری، شیرهای ایمنی، شیرهای کنترلی، شیرهای سرچاهی، شیرهای دروازهای، شیر بشقابی، شیر یکطرفه و شیر پروانهای
• ساخت درب صنعتی و ساختمانی اتوماتیک
• ساخت درب آشیانه هواپیما

جهت اطمینان خاطر مشتریان و بازرسین محترم از کیفیت شیرها و تجهیزاتی که از بازارهای داخلی و خارجی خریداری میشوند، این شرکت خدمات تست هیدرواستاتیک را بر اساس استانداردهای بین المللی و در صورت درخواست در حضور بازرسین محترم انجام داده و برای شیرهای فوق گواهینامه مورد تایید صادر مینماید.
شرکت تدبیر فرآیند غرب رستاک، امکانات مناسب برای تست هیدرواستاتیک از کالس فشاری 150 تا 2500 و از سایز “1/2 تا “48 برای انواع شیرآالت صنعتی را دارا میباشد.