فولاد آلیاژی به دلیل داشتن  ویژگیهایی همچون سختی، چقرمگی و مقاومت به سایش و خوردگی، برای صنایع خاص که نیاز به فولاد با آلیاژ بالا دارند بسیار پرکاربرد می باشد. این فولاد در دو نوع  کمآلیاژ و پرآلیاژ موجود  میباشد؛ همچنین این فولاد آلیاژی بیشتر در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، خودروسازی، نیروگاهی، ابزارسازی، ریلی، ساخت لوازم پزشکی و جراحی و سایر صنایع کاربرد وسیع دارد.