نوعی ورق فلزی است که به شکل رول پیچانده شده است. این فلز برای دیوار های از قبل مهندسی شده، پانل های سقفی کشاورزی و پانل های ساختمان سازی، معماری و همچنین برای خودروسازی، کشتی سازی، موادشیمیایف پتروشیمی وایستگاهای برق ایدآل است.

کویل فولادی یک محصول فولادی پرداخت شده مانند ورق تسمه ای است که پس از نورد پیچیده و یا کویل شده است. کویل های فولادی به انواع نورد سرد و گرم، کویل فولادی ضد زنگ، کویل فولاد گالوانیزه طبق استاندارد های بین المللی طیقه بندی شده است 

کویل نورد سرد

معمولا بررای کاربردهایی مورد استفاده قرار میگیردکه تلرانس های ابعادی، استحکام و کیفیت سطح بسیار مهم است.

کویل نورد گرم

یک محصول اصلی از جنس فولاد ضد زنگاست که معمولا برای کاربرد هایی استفاده می شود که در آن تلرانس های ابعادی و کیفیت پرداخت سطح اهمیت چندانی ندارد.