گریتینگ شبکه ای متشکلل از عناصر فلزی که به صورت طولی و عرضی در کنار هم قرار میگیرند. این محصولات دارای مقاومت بالا،ظاهرخوب، وزن پایین، امکان عبور هوا، نورگیر، قیمت مناسب و کاملاً اقتصادی هستند که به شکلهای مربعی، سینوسی، مثلثی و … به یکدیگر متصل می شوند. این صفحات حالت مشبک دارند و نوع فلزی آن از تسمه و میلگرد تهیه میشود. این محصولات کاربردهای متنوعی دارند: در شهرسازی، صنعت سقف کاذب، پوشش کف،  پانلهای حفاظتی، پلکان، درپوش کانال های، کفی پله کارخانه، نورگیر، پل و … استفاده  میشوند 

گریتینگ تسمه در تسمه

گریتینگ تسمه در میلگرد

گریتینگ تسمه در نیم تسمه

گریتینگ تسمه در چهار پهلو