تیر آهن

تیر آهن تیرآهن پروفیلی است با سطح مقطعی به شکل I و H که بیشترین مورد مصرف ان در ساختمان سازی است. ساختمان های اسکلتی بدون وجود تیرآهن امکان سرپا شدن ندارند. این پروفیل ها وظیفه‌ی انتقال بار ساختمان را به پی ساختمان دارند. نقش زیادی که تیرآهن در ساختمان سازی دارد باعث میشود قیمت …

تیر آهن ادامه »