ساخت درب آشیانه هواپیما

ساخت درب آشیانه هواپیما

ساخت درب آشیانه هواپیما چگونه است؟ درب آشیانه هواپیما، درب های بزرگ و عریض با ارتفاع زیاد هستند که به منظور عبور هواپیماها به آشیانه جهت سرویس و تعمیرات ساخته می شوند. این درب ها باید ویژگی های خاصی مانند ایمنی بالا و صرفه جویی در انرژی را دارا باشند. این درب ها در انواع …

ساخت درب آشیانه هواپیما ادامه »