سازه فولادی

یکی از پر کاربردترین سازه های ساختمانی و مهندسی سازه فولادی است که با فولاد ساخته میشود. سازه فولادی به منظور نگهداری کل ساختمان، پل یا تونل به کار میرود ولی یک سازه فضاکار فقط برای نگهداری سقف بکار می رود. انواع سازه ها سیستم دیوار باربر یا سازه پیوسته سیستم تیر و ستون یا …

سازه فولادی ادامه »