پروفیل آلومینیومی

پروفیل آلومینیومی

آلومینیوم، فلز براقی است که با توجه به خواص مکانیکی و شیمیایی که داراست، کاربردهای بسیار وسیعی پیدا کرده است و یکی از محبوب ترین فلزها در صنعت به حساب می آید. از پروفیل ها که دارای مقطع طولی مشخصی هستند، در ساخت در و پنجره های فلزی استفاده می شود و تنها کافی است …

پروفیل آلومینیومی ادامه »