What alloy is used to make iron beams?

ساخت تیر آهن به چه آلیاژی نیاز دارد؟

ساخت تیر آهن به چه آلیاژی نیاز دارد؟ تیرآهن یکی از پروفیل های ساختمانی است که وظیفه آن تحمل بارها و تنش هایی است که به سازه وارد می شود و کاربردهای بسیاری در صنعت ساختمان سازی دارد. این پروفیل از آلیاژهای مختلفی ساخته می شود که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت. آلیاژ …

ساخت تیر آهن به چه آلیاژی نیاز دارد؟ ادامه »