ناودانی چیست؟

ناودانی چیست؟

ناودانی چیست؟ سالیان سال ناودانی مورد استفاده همگان بوده است و از آن استفاده های مختلفی می شده است، در زمان های قدیم برای جابجایی آب، جوب هایی به صورت ناودان میساختند. ناودان ها اندازه های مختلفی دارند و از فلزات مختلفی ساخته شده است که اندازه های گوناگونی دارد، و هرکدام در جاهای مختلفی …

ناودانی چیست؟ ادامه »