خرید نبشی

خرید نبشی

برای خرید نبشی چه مواردی باید در نظر گرفته شود؟ نبشی، پروفیلی است که سطح مقطع آن به صورت دو ضلع عمود بر هم است و یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی به حساب می آید که با وجود وزن سبکی که دارد، می تواند وزن های سنگینی را تحمل کند و به همین خاطر …

خرید نبشی ادامه »