روش های قرار دادن میلگرد فولادی

روش های قرار دادن میلگرد فولادی چیست؟آرماتورهای فولادی یکی از نقش های مهم در طراحی، استحکام و پایداری سازه است. به دلیل ویژگی های فولاد و بتن (مقاومت کششی و فشاری، قابلیت قالب گیری..