تجهیزات صنعت نفت و گاز 9292

تجهیزات صنعت نفت و گاز

نفت و گاز از جمله مهم ترین منابع تامین انرژی در دنیا هستند که عمدتا به صورت خام مورد استفاده قرار نمی گیرند و نیاز است که در پالایشگاه تصفیه و به مواد مورد نیاز تبدیل شوند که این مراحل به تجهیزات و ماشین آلات مجهزی نیاز دارد. گاز طبیعی تمیزترین سوخت فسیلی است و …

تجهیزات صنعت نفت و گاز ادامه »