فروشنده پروفیل

فروشنده پروفیل

فروشنده پروفیل پروفیل از جمله مهم ترین مقاطع فولادی است که در صنایع مختلف و ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد. در مهندسی، به هر حجمی که یک سطح مقطع ثابت در طول مشخص داشته باشد، پروفیل گفته می شود که پروفیل ها برای اولین بار در سال 1890 در ساخت یک پل قوسی …

فروشنده پروفیل ادامه »