سقف وافل

سقف وافل

سقف وافل سقف وافل، سازه بتنی و جدیدی است که از بتن مسلح ساخته شده و از آن برای ساخت سقف هایی با دهانه بلند (8 تا 18 متر و یا بیشتر) استفاده می شود و از آن جایی که ظاهر پنجره ای دارد و مشابه نان وافل است، این گونه نام گذاری شده است. …

سقف وافل ادامه »