قیمت ناودانی

قیمت ناودانی

قیمت ناودانی ناودانی، مقطع فولادی U شکلی است که در دسته پروفیل های باز قرار می گیرد و از آن در ساختمان سازی استفاده می شود که البته به دلیل شکل ظاهری آن و روش ساخت و طراحی، در صنایع مختلف و ساخت چارچوب ها، ماشین آلات و تجهیزات دریایی نیز مورد استفاده قرار می …

قیمت ناودانی ادامه »