سوله صنعتی

سوله صنعتی

سوله صنعتی، یکی از انواع سوله است که در بخش های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد و بسیاری از شهرک های صنعتی، مجهز به این نوع سوله ها هستند. سوله از نوع صنعتی، به نوعی متفاوت با دیگر انواع سوله هاست که سقف این سوله ها شیبدار ساخته می شوند و از اجزایی مانند …

سوله صنعتی ادامه »