تصویر-قیمت-میلگرد-بستر-رستاک-8365

قیمت میلگرد بستر

میلگرد بستر، میلگردی است که جهت افزایش استحکام ساختمان و هم چنین تقویت بسترهای افقی مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع، این قطعه فولادی یکی از الزامات