پروفیل

پروفیل استیل 6363

پروفیل استیل

پروفیل استیل پروفیل، از جمله آهن آلاتی است که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و سطح مقطع آن به یک شکل است. پروفیل هایی که سطح مقطع دایره ای یا مربعی شکل دارند و آلیاژهای پایه آن ها از آهن تشکیل شده و کمتر از دو درصد کربن دارند، با عنوان پروفیل …

پروفیل استیل ادامه »

فروشنده پروفیل

فروشنده پروفیل

فروشنده پروفیل پروفیل از جمله مهم ترین مقاطع فولادی است که در صنایع مختلف و ساختمان سازی مورد استفاده قرار می گیرد. در مهندسی، به هر حجمی که یک سطح مقطع ثابت در طول مشخص داشته باشد، پروفیل گفته می شود که پروفیل ها برای اولین بار در سال 1890 در ساخت یک پل قوسی …

فروشنده پروفیل ادامه »

پروفیل استیل 4353

پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتی پروفیل ها، یکی از پرکاربردترین محصولات فولادی هستند که در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. پروفیل ها با توجه به نوع کاربردشان در دو دسته پروفیل های صنعتی و پروفیل ساختمانی قرار می گیرند و از آن ها در ساخت در و پنجره، نرده یا صنایع خودروسازی، پزشکی، ساخت پایه میز …

پروفیل صنعتی ادامه »