کانکس پیچ و مهره ای

کانکس پیچ و مهره ای کانکس ها، اتاق های از پیش ساخته ای هستند که قابلیت حمل دارند و در بسیاری از مکان ها می توان از آن ها استفاده کرد. این اتاق ها در ابعاد و اندازه های مختلفی ساخته می شوند و عمدتا برای اتاق های نگهبانی، دکه ها و بوفه ها مورد …

کانکس پیچ و مهره ای ادامه »